Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :

A)- SATICI BİLGİLERİ :
Adı Soyadı / Ünvan : YDS TIME ÖZEL EĞİTİM LİMİTED ŞİRKETİ
Adres : Işıkkent Mh. 5632 Sk. No: 40 Merkez/ISPARTA
Telefon: +905324943785
E-Posta: ydstime@gmail.com

B)-ALICI BİLGİLERİ:
Adı Soyadı / Ünvanı:
Meslek:
T.C. Kimlik No:
Adres:
Telefon:
E-Posta:

1.1 Mevzuat gereği satıcı tarafından alıcıya yapılacak bildirimlerin ya da gönderimlerin yapılabilmesi amacıyla alıcının tüm iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğu, mevcut olacak değişikliklerin satıcıya bildirileceği, aksi durumda SATICININ sorumlu tutulamayacağı, ALICI tarafından kabul ve beyan olunur.

C)-KISALTMALAR
İş bu Sözleşmede ;
1)"YDS TIME ÖZEL EĞİTİM LİMİTED ŞİRKETİ" "SATICI" olarak;
2) "……………………………………………" "ALICI" olarak;
3) "YDS TIME ÖZEL EĞİTİM LİMİTED ŞİRKETİ" ve "…………………………………" müştereken "TARAFLAR"; olarak
4) https://ydstime.com ve tüm alt domainleri (alan adları) (premium.ydstime.com / panel.ydstime.com gibi) "İNTERNET SİTESİ";
4) https://ydstime.com ve tüm alt domainlerinde sunulan her türlü yazılı, görsel ve video içerik ile bazı paketler içerisinde yer alan basılı materyaller "HİZMET" olarak;
8) "MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ" kısaca "SÖZLEŞME" olarak anılacaktır.

MADDE 2) SÖZLEŞMENİN KONUSU :

2.1 İşbu sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen hizmetin verilmesi, mevcut olduğu hallerde yan ürünlerinin ve basılı emtianın teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2 Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, mevcut hallerde teslimat koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konularında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

2.3 İnternet sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3) SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ :

3.1 Elektronik ortamda satın alınan hizmetin cinsi ve türü, satış bedeli, ödeme şekli, sipariş edilen ürünleri teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Alıcı, bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul eder.
Alınan hizmet :
Adı, kodu : ………………………………………………………………………………..
Toplam satış bedeli : …………………………………………………
Ödeme şekli : Kredi kartı – Banka havalesi (EFT)
Teslim edilecek kişi :
Telefon Numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :

3.2 ALICI, bu sözleşmeyi internet sitesinde onayladıktan sonra, sipariş verdiği hizmetin, dijital kullanım ve sipariş verilen basılı emtia bedeli; seçtiği ödeme yöntemi ile SATICI tarafından tahsil olunur.
3.3 Satın alınan hizmet kapsamında basılı kaynak gönderimi yer alıyorsa bu ürünler; satıcı tarafından alıcının belirttiği adresine kargo yoluyla gönderilecektir.
3.4 SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 7 iş günü süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
3.5 Alıcı tarafından satın alınan birden fazla üyelik paketi mevcutsa, her paket için ayrı satış sözleşmesi düzenlenir. Alıcı ve satıcının, sözleşmeye dayalı sorumluluğu her üyelik paketi için ayrı olarak değerlendirilecektir.

MADDE 4) SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER :


4.1 Sözleşme tarihi, ALICI tarafından üyelik paketinin satın alındığı tarihtir.
4.2 Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

MADDE 5) SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :


5.1 SATICI, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler internet sitesinden ancak velileri aracılığıyla satın alma işlemi yapabilir. SATICI, ALICININ veya ALICININ yetkilisinin sözleşmede belirttiği doğum tarihinin doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICININ doğum tarihini yanlış yazmasından dolayı SATICIYA hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
5.3 SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICIDAN hak iddiasında bulunamaz.

5.4 İnternet sitesinden kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ile ve banka havale/EFT ödeme yoluyla hizmet alımı yapılabilir. Alıcı tarafından talep olunan hizmetin işleme alınma zamanı, dijital kullanım hizmet bedelinin kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı veya havale/EFT yoluyla satıcının banka hesabına ödemenin yapıldığı andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

MADDE 6) ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:


6.1 ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2 ALICI, üyelik paketi talebi ile birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş olduğunu ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
6.3 ALICI, internet sitesinden SATICININ isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürün veya hizmetin nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları..vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
6.4 Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI, hizmet sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
6.5 ALICI, tarafına gönderilecek basılı materyal olması durumunda bu materyallerin teslimi sırasında zarar görmüş paketleri teslim almayarak; aracı firmaya(kargo şirketine) tutanak tutturmakla mükelleftir. Aracı firma çalışanı teslim ettiği pakette hasar meydana gelmediğini iddia ediyorsa; alıcı, ilgili paketin teslimat sırasında açtırılarak ürünlerin hasarsız teslim edilip edilmediğini kontrol ettirmekle ve ürünün teslimattaki durumu hakkında tutanak tutturma hakkını haizdir. Ancak ; söz konusu siparişin teslimatı gerçekleştirildikten sonra aracı firma yetkilinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu sipariş alıcı tarafından kabul edilmediği ve bu durumun tutanak ile tespit edilmesi halinde ilgili tutanağın bir sureti 2 iş günü içinde satıcının https://ydstime.com adresine bildirilmelidir. Bu durum, satıcı tarafından uygun görüldüğü takdirde, gerekli işlemler yapılacaktır.
6.6 ALICI, işbu sözleşmeden doğan hak, mükellefiyet ve borçlarını SATICININ yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere ve kuruluşlara devir ve temlik edemez.
6.7 ALICI, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda SATICININ defter, belge ve kayıtlarının HMK ilgili maddeleri uyarınca kesin delil olacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7) SATIN ALMA VE ÖDEME PROSEDÜRÜ :


7.1 SATIN ALMA
7.1.1 ALICI, satın almak istediği hizmeti internet sitesi üzerinde seçer, seçtiği hizmetin KDV dahil tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının pos cihazı üzerinden işleme alınır. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICIYA sözleşmede belirttiği telefon/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICIDAN bankası ile görüşmesi istenebilir.
7.1.2 Satın alınmak istenen üyelik paketinin alınma zamanı, üyelik paket bedelinin tahsil edildiği andır.
7.1.3 Sözleşme konusu hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 14 gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICININ SATICIDAN ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
7.1.4 SATICI, ALICI ve/veya 3. şahıslara karşı işbu sözleşme ile bağlantılı olarak ifa ettiği işlerle ilgili dolaylı zararlardan hiçbir suretle sorumlu olmayacaktır.

7.2 ÖDEME
7.2.1 İnternet sitesi üzerinde kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara havale/EFT/Fast ile satın alabilme imkanları sunulmuştur. Alıcı kendisine verilen hesap numarasına 3 gün içerisinde ödemeyi yapmakla mükellefitir. Aksi halde oluşturulan sipariş ve işbu sözleşme iptal edilecektir.
7.2.2 Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3 SEVKİYAT (Olası mevcut hallerde) :
7.3.1 ALICI tarafından ödeme başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde, talep edilen üyelik paketi içerisinde basılı materyal yer alıyor ise bunlar da satın alınmış olur. Satışa sunulan ürün ALICININ belirttiği teslimat adresine kargo yoluyla gönderilir. Kargo şirketi ile ALICI’nın teslimata ilişkin bilgilerinin paylaşılmasına; ALICI tarafından onay verildiği kabul edilir.
7.3.2 Sipariş verilen Ürün/ürünler SATICININ anlaşmalı olduğu kargo ile ALICININ adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi (SATICI tarafından kargoya teslim edilme süresi), sözleşmenin kurulmasından itibaren 3 iş günüdür. ALICIYA önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 iş günü uzatılabilir. Mücbir sebep halleri saklı olup ; mücbir sebebin var olması halinde iş bu gönderim sürelerine riayet edilmez ve durumun hal ve koşullarına göre gönderim süresi uzayabilir veya teslimat iptal edilebilir. Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.
7.3.3 Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı ALICI SATICIYA herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, ALICIDAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICININ yerinde olmamasına ilişkin hususlarda SATICI sorumlu değildir.
7.3.4 Gönderilen kaynakların ticari amaçla çoğaltılması, taranması ve satışın yapılması yasaktır. Aksine bir durumda satıcı tarafından alıcı hakkında yasal işlemlere başlanacağı ve satıcının bu sebeple uğramış olduğu tüm zararları alıcıdan tazmin edilecektir.
7.3.5 Gönderilen ürünler kişinin sorumluluğundadır. İlgili ürünün kaybolması, unutulması veya çalınması gibi durumlarda satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.4 KULLANIM SÜRESİ:
7.4.1 İnternet sitesi üzerinden satın alınan üyelik paketlerinin kullanım süresi ilgili paket sayfasında açık bir şekilde belirtilmektedir. ALICI, bu süresinin bitiminde paket içeriklerine erişim hakkının sonlandırılacağını kabul etmiş sayılır.

MADDE 8) ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜR :


8.1 Satıcı, iade ve cayma hakkına ilişkin işlemlerinde 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde hareket etmektedir.
8.2 SATICI tarafından internet sitesinde yer alan içeriklere dair fikir vermesi açısından ücretsiz örnek ders videoları çeşitli siteler (Facebook, Instagram, Youtube vb.) üzerinde paylaşılmış olup, herkesin bu içeriklere göz atma olanağı mevcuttur. Bu olanak, SATICININ sunduğu hizmetler ve eğitimlerin ne olduğu, sunulan hizmetin hangi bileşenlerden oluştuğu ve sistemin işleyişi hakkında kullanıcının bilgi sahibi olması için sağlanmaktadır. SATICIya ait internet sitesi üzerinden üyelik (paket) satın almaya karar vermiş olan kullanıcılar; Nedir, Eğitimimiz, Kaynaklarımız, Sıkça Sorulan Sorular sayfalarını dikkatlice okumuş, örnek ders videolarını izlemiş, sunulan hizmeti ve bu hizmeti oluşturan bileşenlerin ne olduğunu anlamış ve bu ürünü beğenmiş demektir. İnternet sitesi üzerinden yapılan alışveriş tamamen kullanıcının bilinci dahilinde gerçekleşen bir eylemdir. Bu nedenle satın alınan paketlerin iadesi söz konusu değildir.

MADDE 9) GİZLİLİK :


9.1 ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICIYA bildirdiği bilgiler SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olmak ve aynı kanunun 11. Maddesinde sayılan haklar saklı kalmak kaydıyla alıcı, satıcıya kişisel verilerin kullanılması iznini vermektedir.
9.2 SATICI, ALICIYA ait her türlü bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. ALICIYA ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart hizmet sunum ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICIYA onayı sonrasında gönderilebilir.

MADDE-10) HÜKÜMSÜZLÜK :


10.1 Bu Sözleşme maddelerinden ya da hükümlerinden herhangi biri, ya da birkaçı, kanun koyucu tarafından, ya da mahkeme kararı ile yahut başka bir nedenle geçersiz kılınır, ya da kalırsa; bu durum, sözleşmenin diğer hükümlerinin ya da maddelerinin, Sözleşmenin Tarafları için geçerliliklerini yitirmelerine neden olmayacaktır. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, hangi nedenle olursa olsun geçersiz kalan hükmün ya da maddelerin geri kalan bölümleri yasa ya da mahkeme kararlarını izin vereceği ölçülerde geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edeceklerdir. Şu kadar ki, objektif ölçüler çerçevesinde, geçersiz kalan hüküm ya da maddeler olmasaydı, Sözleşmenin bağıtlanmayacağı sonucuna varabilecek durumlar ayrı ve saklıdır.
10.2 Tarafların Kendilerine Sözleşme İle Tanınan Hakların Birinden Vazgeçmesi; Bu sözleşmenin uygulanması sırasında, Tarafların; sözleşme ile kendilerine tanınan yetki ve hakların birinden ya da birkaçından tümü ile ya da bir bölümü ile vazgeçmeleri ve/veya bu yetki ve haklar konusunda hoşgörülü davranmaları, ya da karşı Tarafa, Sözleşme ile öngörülenden daha fazla zaman tanımaları; Sözleşme ile kendilerine tanınan diğer yetki ve haklardan vazgeçtikleri anlamına gelmeyecek ve diğer yetki ve haklara zarar vermeyecek, etkilenmeyecek kısıtlamayacaktır.

MADDE 11) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ :


13.1 İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICININ yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


Satışın gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.